MENU

ASBO SMART SOLUTIONS Sp. z o.o.

a.: ul. 3 Maja 34, 08-110 Siedlce
t.: +48 25 307 02 87 e.: biuro@asbo.pl w.: www.asbo.pl

nip: 8212644775 regon: 362892943 krs: 0000583818
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5000.00 zł