menu

Kontakt

Omówmy twój pomysł

TELEFON

+48 25 307 02 87

ADRES

ul. 3 Maja 34
08-110 Siedlce

EMAIL

biuro@asbo.pl

ASBO SMART SOLUTIONS Sp. z o.o.

NIP: 8212644775 REGON: 362892943 KRS: 0000583818

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 5000.00 zł