MENU
MONTAŻ KONSTRUKCJI - SIENNICA NADOLNA

MONTAŻ KONSTRUKCJI - SIENNICA NADOLNA

28.02.2018

Kontynuujemy drugi etap robót - wzniesienie prefabrykowanej konstrukcji w technologii stalowej, w ramach inwestycji realizowanej dla KSC S.A., - największy, krajowy producent cukru. Niebawem przystąpimy do trzeciego etapu robót - montaż obudowy. Korzystne warunki atmosferyczne umożliwiają skrócenie czasu realizacji. #konstrukcjestalowe #konstrukcjastalowa #konstrukcjażelbetowa #konstrukcjeżelbetowe #halastalowa #halestalowe #asbopoland

Krzysztof Nowosielski
ASBO POLAND