MENU
MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ - BRODY

MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ - BRODY

01.05.2018

Kontynuujemy drugi etap robót - wzniesienie prefabrykowanej konstrukcji w technologii stalowej, w ramach inwestycji realizowanej dla INEX Igor Pietrzak - wiodący, krajowy producent ogrodzeń. Niebawem przystąpimy do trzeciego etapu robót - montaż obudowy. Proces zaawansowania wyprzedza harmonogram robót. #konstrukcjestalowe #konstrukcjastalowa #konstrukcjażelbetowa #konstrukcjeżelbetowe #halastalowa #halestalowe #asbopoland

Krzysztof Nowosielski
ASBO POLAND