MENU
PRACE ZIEMNE, FUNDAMENTY - KAMIEŃ

PRACE ZIEMNE, FUNDAMENTY - KAMIEŃ

06.03.2018

Rozpoczynamy budowę hali stalowej w Kamieniu, w ramach inwestycji realizowanej dla ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A., spółki PGE ENERGIA CIEPŁA S.A., - wiodący, krajowy producent ciepła sieciowego i energii elektrycznej. Pierwszy etap robót - wykonanie prace ziemnych, fundamentów i wzmocnienie terenu. Niebawem przystąpimy do drugiego etapu robót - wzniesienie prefabrykowanej konstrukcji w technologii stalowej. Odpowiednie wzmocnienie terenu gwarantuje najwyższą nośność posadzki. #konstrukcjestalowe #konstrukcjastalowa #konstrukcjażelbetowa #konstrukcjeżelbetowe #halastalowa #halestalowe #asbopoland

Krzysztof Nowosielski
ASBO POLAND