MENU
PRACE ZIEMNE, FUNDAMENTY - SIENNICA NADOLNA

PRACE ZIEMNE, FUNDAMENTY - SIENNICA NADOLNA

26.02.2018

Rozpoczynamy budowę hali stalowej w SIENNICY NADOLNEJ, w ramach inwestycji KSC S.A., - największy, krajowy producent cukru. Pierwszy etap robót - wykonanie prace ziemnych, fundamentów i wzmocnienie terenu. Niebawem przystąpimy do drugiego etapu robót - wzniesienie prefabrykowanej konstrukcji w technologii stalowej. Jakościowe wykonanie prac gwarantuje wieloletnią żywotność konstrukcji. #konstrukcjestalowe #konstrukcjastalowa #konstrukcjażelbetowa #konstrukcjeżelbetowe #halastalowa #halestalowe #asbopoland

Krzysztof Nowosielski
ASBO POLAND