MENU
Oferta inwestycji budowlanych ASBO
Oferta inwestycji budowlanych ASBO
Projektowanie inwestycji budowlanych

Projektowanie

Opracowujemy analizy chłonności terenów inwestycyjnych, koncepcje inwestycyjne, projekty wielobranżowe; architektoniczne, konstrukcyjne, branżowe w zakresie budowlanym, wykonawczym, warsztatowym a także przedmiary robót, w tym kosztorysy inwestorskie. Kompletujemy dokumenty, formułujemy wnioski, opinie i ekspertyzy wymagane przez urząd.

#analizachłonnościterenu #koncepcjainwestycji #projektarchitektoniczny #projektkonstrukcyjny #projektbranżowy #projektbudowlany #projektwykonawczy #projektwarsztatowy #przedmiarrobót #kosztorysinwestorski #opiniarzeczoznawcy #ekspertyzarzeczoznawcy
Inwestycje budowlane o charakterze przemysłowym
Inwestycje budowlane o charakterze przemysłowym
Generalne wykonawstwo

Wykonawstwo

Wznosimy inwestycje budowlane o charakterze przemysłowym, kubaturowym mi. obiekty magazynowe; wysokiego składowania, chłodnie, mroźnie, sortownie, hale produkcyjne, hale obsługowe; warsztaty, hangary, obiekty użyteczności publicznej; markety, centra handlowe, budynki socjalno-biurowe w technologii stalowej, żelbetowo-stalowej a także żelbetowo-murowej.

#budownictwoprzemysłowe #budownictwokubaturowe #halamagazynowawysokiegoskładowania #chłodnia #mroźnia #sortownia #halaprodukcyjna #halaobsługowa #warsztat #hangar #obiektużytecznościpublicznej #market #centrumhandlowe #budyneksocjalnobiurowy
Zarządzanie projektem budowlanym
Zarządzanie projektem budowlanym

Zarządzanie

Świadczymy obsługę geotechniczną, hydrogeologiczną i geodezyjną w zakresie realizacyjnym i powykonawczym, usługi kierownika projektu, kierownika robót, kierownika budowy. Przyjmujemy funkcje wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, inwestora zastępczego. Uzyskujemy decyzje o pozwoleniu na budowę oraz na użytkowanie.

#obsługageologiczna #obsługahydrogeologiczna #obsługageodezyjna #mapadocelówprojektowych #kierownikprojektu #kierownikrobót #kierownikbudowy #nadzórinwestorski #inwestorzastępczy #pozwolenienabudowę #pozwolenienaużytkowanie
Konsultacje projektowe
Konsultacje projektowe
Doradztwo budowlane

Doradztwo

Konsultujemy w zakresie projektowania; koncepcji architektonicznych, konstrukcji budowlanych, instalacji branżowych, generalnego wykonawstwa w technologii stalowej, żelbetowo-stalowej a także żelbetowo-murowej, w tym zarządzania procesami inwestycyjnymi i budowlanymi. Prowadzimy audyty jakości, przygotowujemy sprawozdania z budowy w zakresie realizacyjnym i powykonawczym.

#konsultacjaprojektowa #technologiastalowa #technologiażelbetowostalowa #technologiażelbetowomurowa #procesinwestycyjny #procesbudowlany #audytjakości #sprawozdaniezbudowy